PROIECT EDUCATIV

„MOZAIC ŞTIINŢIFIC” EDIŢIA A VI A

 

 cuprins în Calendarul Activităţilor Educative în perioada

2012-2015

 

CONCURS INTERJUDEŢEAN

INTERDISCIPLINAR AL ELEVILOR DIN LICEELE TEHNOLOGICE

 

 Organizat de LICEUL TEHNOLOGIC  „AL. I. CUZA” SLOBOZIA, IALOMIŢA

 

 

 

            COORDONATORI  PROIECT:

 

                    PROF.  BOAMFĂ MARIA,GUGIU ELENA, GHEORGHE CARMINA

 

          COLABORATORI, RESPONSABILI PARTENERIATE, IMAGINEA ŞI POPULARIZAREA ACŢIUNII

 

                   PROF. MIHALACHE DANIELA,  STREZOIU COSTICĂ- DIRECTORI

 

MOTTO: "Acei ce îndrăgesc practica, dar ignoră teoria, sunt asemenea unor corăbieri care navighează fără busolă: ei vor pluti pe mare, dar nu vor şti niciodată încotro se îndreaptă.”

                         Leonardo da Vinci

 

     Prin proiectul « MOZAIC ŞTIINŢIFIC» se organizează un concurs între elevii liceelor tenologice  din judeţul Ialomiţa şi judeţele limitrofe.

 

Concursul constă în două probe:

            - matematică pentru toţi elevii IX- XII, filieră tehnologică

            - transdisciplinară ( fizică, chimie, biologie) pentru elevii din clasele IX-X economic şi IX-XII tehnic, protecţia mediului.

             -transdisciplinară ( economie, geografie, psihologie/logică ) pentru elevii din clasele XI-XII economic.

 

     Concursul contribuie la lărgirea şi îmbogăţirea culturii generale şi de specialitate a elevilor, în vederea alegerii unei viitoare profesii îndomeniul ştiinţelor.

 

- La concursurile şcolare (olimpiade), elevii de la filiera tehnologică sunt dezavantajaţi faţă de colegii lor de la filiera teoretică, profil real,datorită numărului mic de ore şi a programelor diferite la disciplinele de cultură generală.

- Se oferă posibilitatea elevilor de la filiera tehnologică, de a se afirma şi la disciplinele la care se susţin probe scrise la bacalaureat în cadrul unui concurs special organizat pentru ei.

- Concursul urmăreşte stimularea creativităţii cadrelor didactice şi a elevilor din liceele tehnologice pentru utilizarea celor mai moderne mijloace de învăţământ în aplicarea noului curriculum.

 

CONCURSUL SE ADRESEAZĂ:

 

-  unor echipe a câte 16  elevi (câte 4 pentru fiecare an de studiu) de la fiecare din liceele tehnologice din judeţul Ialomiţa şi judeţele limitrofe;

-  profesorilor care predau discipline la care se susţin probe scrise la bacalaureat din liceele tehnologice din judeţul Ialomiţa şi judeţelelimitrofe.

 

      Elevii vor fi premiaţi cu locurile  I , II , III , respectiv menţiuni pentru fiecare obiect  la care se susţine probă de concurs şi diplome deexcelenţă pentru cei cu rezultate foarte bune la ambele probe.

 

Data concursului  9.04. 2015

Inscrierea până la data de 7.04.2015

 

       O înţelegere fundamentală a ştiinţei este considerată o abilitate necesară pentru fiecare cetăţean european.

        Şcoala românească este preocupată să formeze tineri care să demonstreze cunoştinţe complexe şi deprinderi solid fundamentate în domeniul ştiinţelor, în concordanţă cu cerinţele societăţii cunoaşterii.

 

Studiile asupra atitudinilor şi percepţiilor elevilor, realizate la nivel mondial, au condus la concluzia că aceştia nu înţeleg relevanţacunoştinţelor lor ştiinţifice pentru viitoarele lor locuri de muncă .

 

      Prin acest proiect ne propunem creşterea motivaţiei elevilor, sporirea interesului şi entuziasmului acestora în domeniul ştiinţelor, mărirea nivelului de cunoştinţe, necesare în domeniul cercetării, inovării, competitivităţii economice.

 

                                                                    VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAŢI!

 

Copyright 2012 Grup Școlar "Alexandru Ioan Cuza Slobozia". Toate drepturile rezervate.
Site creat de Adina Lambru

Copyright 2011. Auto Insurance Quotes.