Proiectul  privind Învățământul Secundar “ROSE”                                                                                                       

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar : Liceul Tehnologic “AL. IOAN CUZA” Slobozia                       

Titlul subproiectului : “Un pas spre succes– UPSS!”

Acord de grant nr SGL/RII/428 din 01.10.2018

Echipa de proiect:

Prof. Lisofschi Corina – coordonator de grant

Ec. Radu Daniela Flori – responsabil financiar

Prof. Iftode Alina Carmen – responsabil achiziții

Anul 1 de proiect: 2018-2019

Activități desfășurate:

I.1 Pregătire pentru bacalaureat la disciplinele de examen

I.2 Activități demonstrative – experimente în cadrul ariei curriculare Științe

I.3 Activități de îndrumare și orientare în carieră

I.4. Educație pentru viața de familie-sănătate, igienă, contracepție etc.

II.1.  “Ne pregătim pentru viitor”

II.2.  “Să ne cunoaștem țara”

 

Anul 2 de proiect: 2019-2020

Activități desfășurate:

I.1 Pregătire pentru bacalaureat la disciplinele de examen

I.2 Activități demonstrative – experimente în cadrul ariei curriculare Științe

I.4. Educație pentru viața de familie-sănătate, igienă, contracepție etc.

 

Anul 3 de proiect: 2020-2021

Activități desfășurate:

I.1 Pregătire pentru bacalaureat la disciplinele de examen

I.4. Educație pentru viața de familie-sănătate, igienă, contracepție etc.

II.1.  “Ne pregătim pentru viitor”

II.2.  “Să ne cunoaștem țara”

Copyright 2012 Grup Școlar "Alexandru Ioan Cuza Slobozia". Toate drepturile rezervate.
Site creat de Adina Lambru

Copyright 2011. Auto Insurance Quotes.